Contact us, If you are a job seeker searching for your dream job

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Join our network, start enjoying what your good at, you’ll have access to:

Free primary consultation on your CV content
Free Recommendation of your CV to our clients
Find your Dream job

If you are a job seeker, searching for your dream jobs, searching for a quick way to find a job now to pay the bills, lost interest and wish to find a new challenge, searching for a new start, a better company, searching for a full-time job or Part-time job, searching for a freelancer job, searching for a seasonal job like on Christmas or a on public holidays, want to be part of the setup up team for a conference or an event like the Warsaw Comic con, want to volunteer and be part of a charity event, searching for a new team to be part of, wish to join a knowledgeable and experienced team to learn from and add value to.

That’s why we are here, that’s what we can help you achieve. we will work on finding the right job you have been searching for.


How To Delete My CV?


Kindly send us an email to deletemycv@spotonta.com and we will send you a confirmation email once your profile and details had been deleted from our website.


What’s A Video Resume?


  • A video resume is an effective way to standout and showcase your ability, communication skills and experience beyond the traditional paper based resumes most of the people are currently use.
  • Video Resume gives the employer the opportunity to get the feel of your personality and capabilities even before meeting you in an interview.
  • Video Resume will give you an edge to stand out from the crowd.

How To Create A Video Resume?


  • Be Professional: Dress as if you are going to an interview, avoid using slang, and choose the background of your video shoot “it can be a simple as a white plain background”
  • Prepare A Script: you will need to prepare a script for what do you want to say and introduce in your Video Resume. Don’t read form the script as it will make your Resume dull. You need to focus on your added value to the company you want to join, your skills, your professional goals and your accomplishments.
  • Your Audience: you will need to research the company you wish to join, before recording your Video Resume and customize the script, background…etc accordingly.
  • Make It Brief: your Video resume needs to be between 30 to 90 seconds’ max, so use them wisely.

** A video Resume is not a replacement for the traditional Resume, it’s a plus that would make you stand out in the selection process.

Administrator


Obowiązek informacyjny:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SpotOn TA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87 nr KRS 0001059775, NIP 5273076453, REGON: 526460898
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres DeleteMyCV@spotonta.com

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań rekrutacyjnych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań rekrutacyjnych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia
 rekrutacyjnej przez Administratora, nie dłużej niż 12 miesięcy od daty ich zebrania.

Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie lub dobrowolnie przekazane przez Panią/Pana.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości rekrutacyjnych.

Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Find your Dream job

Send a Message